minimalna głębokość zbiornika ppoż

minimalna głębokość zbiornika ppoż


Głębokość minimalna zbiornika ppoż

Minimalna głębokość przeciwpożarowego zbiornika wodnego zależy od jego pojemności oraz wymagań stawianych przez lokalne przepisy i normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Przepisy w Polsce odnośnie minimalnej głębokości 

W Polsce minimalna głębokość zbiornika przeciwpożarowego określona jest przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, minimalna głębokość zbiornika przeciwpożarowego powinna wynosić co najmniej 1,5 metra. Jednakże, w przypadku zbiorników o pojemności powyżej 150 m³, minimalna głębokość powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Co warto zrobić przed instalacją zbiornika ppoż?

Warto jednak pamiętać, że minimalne wymagania dotyczące głębokości zbiornika przeciwpożarowego mogą się różnić w zależności od kraju, regionu i miejscowej ustawodawstwa. Przed podjęciem decyzji o instalacji zbiornika przeciwpożarowego, należy dokładnie zapoznać się z lokalnymi przepisami i normami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Komentarze wyłączone