betonowe zbiorniki przeciwpozarowe Bydgoszcz

Montaż betonowych zbiorników przeciwpożarowych w Bydgoszczy i okolicy

Co to są betonowe zbiorniki przeciwpożarowe i do czego służą?

Betonowe zbiorniki przeciwpożarowe, znane również jako zbiorniki ppoż, stanowią niezwykle ważne rozwiązanie dla każdego, kto zdaje sobie sprawę z zagrożenia pożarów. W sytuacji, gdy nie ma dostępnej bieżącej wody, taki zbiornik może uratować życie i mienie.

Zbiorniki przeciwpożarowe służą do magazynowania wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożarów. Dobór wielkości zbiornika zależy od wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych. Nominalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika powinna wynosić co najmniej 50 m3.

Jakie są rodzaje i wymagania betonowych zbiorników przeciwpożarowych?

Betonowe zbiorniki przeciwpożarowe mogą być monolityczne lub łączone. Zbiorniki monolityczne są wykonane z jednego elementu betonowego o określonej pojemności i wymiarach. Zbiorniki łączone są składane z kilku lub kilkunastu elementów betonowych o mniejszej pojemności i wymiarach, które są ze sobą łączone na miejscu montażu.

Zbiorniki przeciwpożarowe muszą spełniać wymagania normy PN-82/B-02857:2017:04 „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne”. Zgodnie z tą normą, zbiorniki muszą być wyposażone m.in. w:

– drabinki złazowe umożliwiające zejście na dno zbiornika
– włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe wg PN-EN 124
– przewody ssawne DN 110 wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczone na wlocie koszem ssawnym z zaworem zwrotnym, górna część przewodu zakończona nasadą strażacką typu 110
– rurę wentylacyjną ze stali nierdzewnej DN 100
– zawór pływakowy służący do regulacji poziomu wody w zbiorniku
– przewód umożliwiający odprowadzenie nadmiaru wody
– tabliczkę informacyjną z określoną pojemnością zbiornika.

Jak przebiega montaż betonowych zbiorników przeciwpożarowych?

Montaż betonowych zbiorników przeciwpożarowych wymaga odpowiedniego przygotowania miejsca i podłoża, na którym ma być ustawiony zbiornik. Należy wykonać wykop o odpowiedniej głębokości i szerokości, zapewniając stabilność ścian wykopu i dostęp do miejsca montażu. Należy również zadbać o odpowiednią izolację termiczną i hydroizolację podłoża i ścian wykopu.

Przykład realizacji montażu betonowego zbiornika przeciwpożarowego w okolicy Bydgoszczy

Jedną z naszych ostatnich realizacji montażu betonowego zbiornika przeciwpożarowego była inwestycja w okolicy Bydgoszczy. Zlecenie polegało na montażu zbiorników ppoż o łącznej pojemności 120 m3 z połączeniami fi 300.

Zadanie zostało wykonane przez nasz profesjonalny i doświadczony zespół w ciągu dwóch dni roboczych.
Nasza realizacja spełniła wszystkie wymagania klienta oraz normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zyskaliśmy kolejnego zadowolonego klienta oraz referencje dla naszej firmy.

Komentarze wyłączone