pojemność zbiornika przeciwpożarowego

pojemność zbiornika przeciwpożarowego


Pojemność zbiornika przeciwpożarowego

Aby obliczyć pojemność zbiornika przeciwpożarowego (ppoż.), należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak: ilość wody potrzebnej do gaszenia pożaru, rodzaj zagrożenia oraz wymagania określone przez lokalne przepisy i normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Przepisy w Polsce – zbiorniki ppoż

W Polsce minimalna pojemność zbiornika przeciwpożarowego określona jest przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z tym rozporządzeniem, minimalna pojemność zbiornika przeciwpożarowego powinna wynosić:

  • 10 m³ dla obiektów o powierzchni do 500 m²,
  • 20 m³ dla obiektów o powierzchni od 501 m² do 1 000 m²,
  • 30 m³ dla obiektów o powierzchni od 1 001 m² do 2 000 m²,
  • 40 m³ dla obiektów o powierzchni od 2 001 m² do 5 000 m²,
  • 50 m³ dla obiektów o powierzchni powyżej 5 000 m².

Przydatny wzór na obliczenie pojemności zbiornika

Jeśli chodzi o obliczanie pojemności zbiornika przeciwpożarowego dla konkretnego obiektu, to można skorzystać z poniższego wzoru:

Pojemność zbiornika przeciwpożarowego = ilość wody potrzebnej do gaszenia pożaru x wskaźnik zagrożenia

Ilość wody potrzebnej do gaszenia pożaru zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj materiałów palnych, wielkość pożaru, itp. Wskaźnik zagrożenia to natomiast współczynnik określający stopień ryzyka pożaru w danym obiekcie lub na danym terenie.

Warto jednak pamiętać, że obliczenie dokładnej pojemności zbiornika przeciwpożarowego może wymagać konsultacji z ekspertami w dziedzinie budownictwa i ochrony przeciwpożarowej, a także uwzględnienia lokalnych przepisów i norm bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Komentarze wyłączone