Kiedy wymagany jest zbiornik ppoż?

Kiedy wymagany jest zbiornik ppoż?


Kiedy są wymagane zbiorniki przeciwpożarowe?

Zbiorniki przeciwpożarowe są wymagane w przypadku, gdy nie ma wystarczającej ilości wody z sieci wodociągowej lub gdy woda z sieci jest niewystarczająca w przypadku pożaru. W takiej sytuacji zbiornik przeciwpożarowy służy jako rezerwuar wody, którą można wykorzystać do gaszenia pożaru.

Jakie są przepisy w Polsce odnośnie zbiorników ppoż?

Wymagania dotyczące zbiorników przeciwpożarowych różnią się w zależności od kraju, regionu i miejscowej ustawodawstwa. W Polsce przepisy regulujące wymagania dotyczące zbiorników przeciwpożarowych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W skrócie, wymagany jest zbiornik przeciwpożarowy, gdy:

  • Woda z sieci wodociągowej nie jest wystarczająca lub nie ma jej w ogóle,
  • Wymagana jest stała rezerwa wody do gaszenia pożarów,
  • Obiekt znajduje się w miejscu trudno dostępnym dla jednostek gaśniczych,
  • Wymagana jest ochrona przed pożarem w miejscach, gdzie istnieje wysokie ryzyko pożaru, takie jak magazyny, hale produkcyjne, składy materiałów łatwopalnych itp.

Co warto zrobić przed instalacją zbiornika ppoż?

W każdym przypadku, przed podjęciem decyzji o instalacji zbiornika przeciwpożarowego, warto skonsultować się z lokalnymi władzami oraz ekspertami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Komentarze wyłączone